Obrazovanje

25dec2018

Montesori pedagogija smatra da dete od rođenja pa do 6. godine ima upijajući um, kada ubrzano uči i zasniva se na podsticanju samostalnosti kod dece, na upoređivanju deteta u odnosu na sebe, a ne na druge. Dete samo i spontano razvija svoje sposobnosti, samo analizira, postavlja pitanja i dolazi do sopstvenih zaključaka i informacija.

Montesori program je osnovala pedijatar Marija Montesori 1907. godine i ovaj program naglašava značaj i vezu između svih živih bića kao i potrebu da svaka osoba pronađe sopstvenu ulogu, smisao i cilj postojanja u životu.

Dete uzrasta 3-6 godina prolazi kroz proces pojave svesti i volje i polako postaje samosvesno biće. Primenom Montesori filozofije i Montesori edukativno-didaktičkog materijala detetu se pruža mogućnost za sakupljanjem novih znanja i kontinuiranom razvoju svesti.

Montesori materijali koje koristimo u radu sa decom su pre svega senzorni i povezani sa realnim stvarima. Apsorpcija znanja putem čula dovodi do razvoja senzorne memorije koja omogućava strukturisanje inteligencije. […]

25dec2018

Folklor je organizovan u Mudrici i Dobrici jednom nedeljno, po grupama, od treće godine. Dakle, grupe su, 3-4, 4-5 i predškolci.

Shvativši značaj vežbanja folklora kao plesnog sadržaja koji je nemerljiv, posebno u detinjstvu, uprava PU Mudrica i Dobrica je omogućila deci i ovu vrstu dodatne aktivnosti. […]

25dec2018

U PU Mudrica i Dobrica program školice sporta “Sportiša” se realizuje svake srede, po uzrastnim grupama: 3-4 godine, 4-5 i 5+ ili predškolci.

Osnovni zadaci Škole sporta “Sportiša” su podeljeni na biološke, vaspitne i obrazovne.

  • Biološki zadaci su pravilno razvijanje lokomotornog aparata, nervnog, respiratornog i kardiovaskularnog sistema, kao i preventivno delovanje na pojavu raznih deformiteta kičmenog stuba i koštano-zglobnog aparata.
  • Vaspitni zadaci su razvijanje emocionalne stabilnosti i sticanje pozitivne slike o sebi, kao i razvijanje karakternih osobina – odgovornost, istrajnost, tolerancija, odlučnost i sl.
  • Obrazovni zadaci su formiranje, razvijanje i pravilno usvajanje motoričkih pokreta i radnji primerenih uzrastu deteta.

[…]

22dec2018

U vrtiću Mudrica i Dobrica, svesni smo zastupljenosti i neophodnosti engleskog jezika. Engleski danas je kao latinski nekada – univerzalni jezik modernog doba. Savremeni život i obrazovanje podrazumeva i neprekidno usvajanje i usavršavanje engleskog jezika […]

22dec2018

Poštovani roditelji ,

stručni tim PU “Mudrica i Dobrica” je svestan problema u metodičko – didaktičkom pristupu učenja odlučio da akcenat stavi na razvijanju funkcionalnog znanja dece. Trudimo se da decu naučimo da razmišljaju i rešavaju probleme,a ne da im plasiramo rešenja i da reprodukuju neke sadržaje. Pred vama je NTC sistem nastao u želji da podstaknemo našu decu da u što većoj meri dosegnu svoje biološke potencijale. Činjenica je da inteligencija ne zavisi samo od broja nervnih ćelija (genetski potencijal), nego i od broja veza među neuronima. Period do sedme godine života je najdragoceniji za formiranje novih veza. „Kako stimulisati velike potencijale naših mališana pre polaska u školu?”, pitanje je na koje odgovara program NTC sistem učenja (NTC je skraćenica od “Nikola Tesla centar”- odsek Mense za darovite). […]