Mlađa mešovita vrtićka grupa

U njoj borave deca uzrasta od 2- 4 godine. Velika I prostrana prostorija, sa dosta svetlosti prilagođena je deci ovog uzrasta.deca izvode aktivnosti kroz različite centre koji sun a adekvatan način raspoređeni u okviru cele prostorije:likovni centar, muzički centar, građevinski centar, centar za didaktičke igre, centar za čitanje..

Rad vaspitača u ovoj grupi se zasniva na osamostaljivanju dece, sticanju osnovnih higijenskih navika, razvoju sitne I krupne motorike , preciznosti, fokusa pažnje I govora.

Montesori I NTC principi učenja omogućava deci da na drugačiji način uz punu pažnju I posvećenost vaspitača stiču I razvijaju određene veštine. Kao I ostalim grupama I ovoj grupi je na raspolaganju korišćenje lepo uređenog dvorišta u okviru vrtića.