Starija mešovita vrtićka grupa

Ova grupa je prilagodjena deci uzrasta od 4 – 6 godina. Deca borave u velikoj, svetloj I adekvatno opremljenoj prostoriji u kojoj za izvođenje aktivnosti na raspolaganju imaju različite centre: centar za strani jezik, centar za matematičko istrašživanje, likovni I muzički centar, kao i dramski centar. Rad u ovoj grupi bazira se na podsticanju verbalnog, neverbalnog ali I kreativnog izražavanja, sticanju samostalnosti, individualne odgovornosti I autentičnosti, razvoju socijalnih I moralnih vrednosti kao I svesti o očuvanju prirode I životne sredine. Uloga vaspitača je da svoj rad prilagodi deci, pruža pozitivnu motivaciju I podršku, da kroz igru I druženje deca na najlepši način upoznaju svet koji ih okružuje.