Pripremna predškolska grupa

U njoj borave deca koja se pripremaju za polazak u školu kroz pripremno predškolski program koji se ostvaruje u okviru predškolskog vaspitanja I obrazovanja. Naši mali “istraživači” svakodnevno rade u radnim listovima “Veseli vrtić” kroz koje upoznaju raznovrstan sadržaj neophodan za temeljnu pripremu deteta za polazak u školu. Kao I u ostalim grupama I u PPG se nalaze različiti centri koji pruđaju mogućnost da deca svakodnevne aktivnosti izvode na kreativan I maštovit način. Rad u ovoj grupi se zasniva na razvoju pozitivnog stave prema školi, razvoju koncentracije, sposobnosti da deca prepoznaju, analiziraju I samostalno zaključuju, jačanje fizičkog I mentalnog zdravlja, razvoju samokontrole I samopouzdanja kao I na razvoju kreativnosti, radoznalosti, individualnosti I otvorenosti prema iskustvu. Pored edukativnog rada deca zajedno sa vaspitačima uče o svetu koji ih okružuje