Category "programi"

14jan2019

Rad psihologa u vrtiću se zasniva na planiranju I izvođenju aktivnosti u kojima učestvuju sva deca. Pružanje psihološke pomoći roditeljima I deci koja pohađaju vrtić, kao I svakodnevno praćenje rasta I razvoja dece. Psiholog naročito važnu ulogu ima u ohrabrivanju roditelja I dece pri adaptaciji na vrtić, pružanju podrške I razrešavanju nedoumica iproblema koje roditeljska uloga sa sobom nosi. Kroz različite radionice I aktivnosti, igre prilagodjene deci radimo na usvajanju pravila ponašanja, sticanja pozitivnih navika, poštovanju sebe I drugih, asertivnom ponašanju, razrešavanju konflikata, prilagođavanja grupi ali I očuvanju I negovanju individualnosti I osobenosti. A sve to uz dobru zabavu, igru I sa osmehom na dečijem licu.

25dec2018

Samo zdravo dete je srećno i sa radošću učestvuje u igri i aktivnostima u vrtiću. Za nas u vrtiću “Mudrica i Dobrica” zdravlje naše dece je naprvom mestu.

Zbog toga smo brigu o tome da naši mališani budu zdravi prepustili jednom od najpoznatijih beogradskih pedijatara iz Sremčice – dr Aleksandri Racković. Svim roditeljima je poznato da su uvek dugi redovi za pregled kod dr Racković, a naša dečica imaju sreću da upravo ova cenjena doktorka vodi računa da budu zdravi i razvijaju se pravilno putem redovnih sistematskih pregleda i po potrebi.

Svako dete u vrtiću “Mudrica i Dobrica” ima zdravstveni karton od prvog dana.

[…]

25dec2018
Obrazovanje i razvoj su važni, ali ništa nije važnije od bezbednosti, sigurnosti i zdravlja vašeg deteta. Stvorili smo bezbedan i miran ambijent gde deca borave, a roditelji da ne brinu. Postavili smo sigurnosne kamere koje pokrivaju objekat sa ciljem da preventivno delujemo, ali i otklonimo eventualne probleme.
Savremeni sigurnosni sistem, koji počinje već ispred kapije predškolske ustanove, omogućava bezbrižnost i posvećenost svakodnevnim programima.U dvorište i vrtić mogu da uđu samo osobe koje imaju dozvolu uprave.Siguran i obezbeđen i potpuno ograđen prostor u skladu sa standardima o bezbednosti dece na igralištima, omogućava deci nesmetan i bezbedan boravak i u dvorištu.

[…]

25dec2018

Montesori pedagogija smatra da dete od rođenja pa do 6. godine ima upijajući um, kada ubrzano uči i zasniva se na podsticanju samostalnosti kod dece, na upoređivanju deteta u odnosu na sebe, a ne na druge. Dete samo i spontano razvija svoje sposobnosti, samo analizira, postavlja pitanja i dolazi do sopstvenih zaključaka i informacija.

Montesori program je osnovala pedijatar Marija Montesori 1907. godine i ovaj program naglašava značaj i vezu između svih živih bića kao i potrebu da svaka osoba pronađe sopstvenu ulogu, smisao i cilj postojanja u životu.

Dete uzrasta 3-6 godina prolazi kroz proces pojave svesti i volje i polako postaje samosvesno biće. Primenom Montesori filozofije i Montesori edukativno-didaktičkog materijala detetu se pruža mogućnost za sakupljanjem novih znanja i kontinuiranom razvoju svesti.

Montesori materijali koje koristimo u radu sa decom su pre svega senzorni i povezani sa realnim stvarima. Apsorpcija znanja putem čula dovodi do razvoja senzorne memorije koja omogućava strukturisanje inteligencije. […]

25dec2018

Stručna podrška razvoju govora[cws_sc_bee_icon direction=’left’]

Statistike nas stalno upozoravaju da su savremeni način i tempo života doveli do toga da sve više dece ima različita odstupanja u razvoju govora i jezika. Naše višegodišnje iskustvo u radu sa decom predškolskog uzrasta pokazalo nam je da mališani koji imaju problem u verbalnoj komunikaciji i razvoju govora, mogu imati ozbiljne probleme sa učenjem, čitanjem i pisanjem na kasnijem uzrastu.

Zbog toga je već 5 godina redovan i važan član stručnog tima P.U. “Mudrica i Dobrica”, Marina Ranđelović – diplomirani MSc defektolog-logoped, senzorni pedagog, Marte Meo praktičar i reedukator psihomotorike.

[…]

22dec2018

U vrtiću Mudrica i Dobrica, svesni smo zastupljenosti i neophodnosti engleskog jezika. Engleski danas je kao latinski nekada – univerzalni jezik modernog doba. Savremeni život i obrazovanje podrazumeva i neprekidno usvajanje i usavršavanje engleskog jezika […]

22dec2018

Poštovani roditelji ,

stručni tim PU “Mudrica i Dobrica” je svestan problema u metodičko – didaktičkom pristupu učenja odlučio da akcenat stavi na razvijanju funkcionalnog znanja dece. Trudimo se da decu naučimo da razmišljaju i rešavaju probleme,a ne da im plasiramo rešenja i da reprodukuju neke sadržaje. Pred vama je NTC sistem nastao u želji da podstaknemo našu decu da u što većoj meri dosegnu svoje biološke potencijale. Činjenica je da inteligencija ne zavisi samo od broja nervnih ćelija (genetski potencijal), nego i od broja veza među neuronima. Period do sedme godine života je najdragoceniji za formiranje novih veza. „Kako stimulisati velike potencijale naših mališana pre polaska u školu?”, pitanje je na koje odgovara program NTC sistem učenja (NTC je skraćenica od “Nikola Tesla centar”- odsek Mense za darovite). […]