Bezbednost

Obrazovanje i razvoj su važni, ali ništa nije važnije od bezbednosti, sigurnosti i zdravlja vašeg deteta. Stvorili smo bezbedan i miran ambijent gde deca borave, a roditelji da ne brinu. Postavili smo sigurnosne kamere koje pokrivaju objekat sa ciljem da preventivno delujemo, ali i otklonimo eventualne probleme.
Savremeni sigurnosni sistem, koji počinje već ispred kapije predškolske ustanove, omogućava bezbrižnost i posvećenost svakodnevnim programima.U dvorište i vrtić mogu da uđu samo osobe koje imaju dozvolu uprave.Siguran i obezbeđen i potpuno ograđen prostor u skladu sa standardima o bezbednosti dece na igralištima, omogućava deci nesmetan i bezbedan boravak i u dvorištu.

Vrtić poseduje kompletnu protivpožarnu zaštitu sa panik lampama i javljačima dima, kao i alarmi sistem sa panik tasterom, koji je povezan sa nadležnim službama.

Uprava PU Mudrica i Dobrica selektira vaspitačko osoblje u koje možete imati puno poverenje. Osim stručnosti za brigu o deci i realizovanje programa, naši vaspitači su osposobljeni za pružanje prve pomoći i prošli su program osnovne obuke zaštite od požara.