Program školice sporta “Sportiša”

U PU Mudrica i Dobrica program školice sporta “Sportiša” se realizuje svake srede, po uzrastnim grupama: 3-4 godine, 4-5 i 5+ ili predškolci.

Osnovni zadaci Škole sporta “Sportiša” su podeljeni na biološke, vaspitne i obrazovne.

  • Biološki zadaci su pravilno razvijanje lokomotornog aparata, nervnog, respiratornog i kardiovaskularnog sistema, kao i preventivno delovanje na pojavu raznih deformiteta kičmenog stuba i koštano-zglobnog aparata.
  • Vaspitni zadaci su razvijanje emocionalne stabilnosti i sticanje pozitivne slike o sebi, kao i razvijanje karakternih osobina – odgovornost, istrajnost, tolerancija, odlučnost i sl.
  • Obrazovni zadaci su formiranje, razvijanje i pravilno usvajanje motoričkih pokreta i radnji primerenih uzrastu deteta.

Takođe primarni ciljevi su:

  • Fizički razvoj dece – upoznavanje sopstvenog telapravilan razvoj aparata za kretanje (mišića, kostiju, zglobova), svestrani razvoj motorike, razvoj motoričkih sposobnosti(brzina, snaga, ravnoteža, okretnost, izdržljivost…), ovladavanje osnovnim oblicima kretanja (hodanje, trčanje, skakanje, valjanje, kotrljanje…), razvoj fine i precizne motorike, pravilan razvoj respiratornog i nervnog sistema.
  • Razvoj perceptivnih sposobnosti – unapređenje funkcija čulnih organa, pre svega vida, sluha i dodira, važnih za kasnije savladavanje čitanja i pisanja i drugih sadržaja koji će biti neophodni u kasnijem školovanju i životu.
  • Razvoj zdravstvene kulture i higijene – povećanje otpornosti organizma, sticanje elementarnih saznanja o zdravstvenoj kulturi, pravilnoj ishrani, bolesti i povredama, upoznavanje sa održavanjem lične higijene i sportske opreme.

Stručni kadar koji radi sa decom čine master profesori, dplomirani profesori fizičke vaspitanja i sporta, visoki treneri sporta, sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom predškolskog uzrasta, te se program realizuje na najvišem stručnom i profesionalnom nivou.