Posts Tagged "Montesori program"

25dec2018

Montesori pedagogija smatra da dete od rođenja pa do 6. godine ima upijajući um, kada ubrzano uči i zasniva se na podsticanju samostalnosti kod dece, na upoređivanju deteta u odnosu na sebe, a ne na druge. Dete samo i spontano razvija svoje sposobnosti, samo analizira, postavlja pitanja i dolazi do sopstvenih zaključaka i informacija.

Montesori program je osnovala pedijatar Marija Montesori 1907. godine i ovaj program naglašava značaj i vezu između svih živih bića kao i potrebu da svaka osoba pronađe sopstvenu ulogu, smisao i cilj postojanja u životu.

Dete uzrasta 3-6 godina prolazi kroz proces pojave svesti i volje i polako postaje samosvesno biće. Primenom Montesori filozofije i Montesori edukativno-didaktičkog materijala detetu se pruža mogućnost za sakupljanjem novih znanja i kontinuiranom razvoju svesti.

Montesori materijali koje koristimo u radu sa decom su pre svega senzorni i povezani sa realnim stvarima. Apsorpcija znanja putem čula dovodi do razvoja senzorne memorije koja omogućava strukturisanje inteligencije. […]