Montesori program – Pomozi mi da to uradim SAM

Montesori pedagogija smatra da dete od rođenja pa do 6. godine ima upijajući um, kada ubrzano uči i zasniva se na podsticanju samostalnosti kod dece, na upoređivanju deteta u odnosu na sebe, a ne na druge. Dete samo i spontano razvija svoje sposobnosti, samo analizira, postavlja pitanja i dolazi do sopstvenih zaključaka i informacija.

Montesori program je osnovala pedijatar Marija Montesori 1907. godine i ovaj program naglašava značaj i vezu između svih živih bića kao i potrebu da svaka osoba pronađe sopstvenu ulogu, smisao i cilj postojanja u životu.

Dete uzrasta 3-6 godina prolazi kroz proces pojave svesti i volje i polako postaje samosvesno biće. Primenom Montesori filozofije i Montesori edukativno-didaktičkog materijala detetu se pruža mogućnost za sakupljanjem novih znanja i kontinuiranom razvoju svesti.

Montesori materijali koje koristimo u radu sa decom su pre svega senzorni i povezani sa realnim stvarima. Apsorpcija znanja putem čula dovodi do razvoja senzorne memorije koja omogućava strukturisanje inteligencije.

Montesori program u našem vrtiću

Montesori program u našem vrtiću sprovodimo kroz četiri glavne oblasti:

Praktičan život: Deca uče da vezuju pertle na cipelama, da okače jaknu, spreme sama sebi užinu i piće, odlaze u kupatilo bez ičije pomoći, vraćaju knjige i igračke na mesto, počiste za sobom ukoliko nešto prospu …

Učenje kroz korišćenje čula:Kroz zabavne vežbe deca uključuju svih pet čula kako bi sticala znanja iz okoline. Na primer dete uči o lišću koje opada tako što koristi čulo dodira kako bi osetilo koliko je lišće krto.

Jezik: Deca se podstiču na verbalno izražavanje i uče da prepoznaju i da prate određena slova. To je idealna priprema za kasnije učenje čitanja i pisanja.

Matematika i geometrija: Deca uče o brojevima pomoću čula dodira, vida i sluha, korišćenjem posebnih Montesori materijala i tako savladavaju sabiranje, množenje i druge matematičke operacije sa lakoćom i radošću.

Takođe veliku pažnju posvećujemo učenju o muzici, umetnosti, životinjama, geografiji…

Sve oblasti su međusobno povezane. Za rešavanje zadatka koriste se Montesori materijali , knjige, slagalice, umetnički projekti….Dnevni raspored predviđa igranje dece samostalno ili u grupama.

Najveći napredak je primećen kada deca rade međusobno, tako da vaspitači nisu jedini koji uče decu. Starija deca često pomažu mlađima učeći ih kako da savladaju pojedine veštine.

Montesori pedagogija zasniva se na razvoju samostalnosti kod dece, na upoređivanju deteta u odnosu na sebe, a ne na druge.
Dete samo i spontano razvija svoje sposobnosti; samo analizira i dolazi do sopstvenih zaključaka.
,,Pomozi mi da uradim sam”
Prezentacija: – Didaktičko drvo-vežbamo memoriju – Dugme-grafomotorika – Balans mesec-uočavanje relacija-širina-težina – Balans kugla-uočavanje težine – Brojevi-vežbamo sabiranje kroz igru – Igra sparivanja zvukova-vežbamo pažnju, koncentraciju, koordinaciju, senzo-percepciju.