LOGOPED

Stručna podrška razvoju govora[cws_sc_bee_icon direction=’left’]

Statistike nas stalno upozoravaju da su savremeni način i tempo života doveli do toga da sve više dece ima različita odstupanja u razvoju govora i jezika. Naše višegodišnje iskustvo u radu sa decom predškolskog uzrasta pokazalo nam je da mališani koji imaju problem u verbalnoj komunikaciji i razvoju govora, mogu imati ozbiljne probleme sa učenjem, čitanjem i pisanjem na kasnijem uzrastu.

Zbog toga je već 5 godina redovan i važan član stručnog tima P.U. “Mudrica i Dobrica”, Marina Ranđelović – diplomirani MSc defektolog-logoped, senzorni pedagog, Marte Meo praktičar i reedukator psihomotorike.

Defektolog-logoped Marina Ranđelović bavi se detekcijom, dijagnostikom, prevencijom i otklanjanjem poremećaja u govorno-jezičkom razvoju dece. Povremeno dolazi u grupe i prati dinamiku, socijalnu interakciju i igru dece. Kroz igru i zabavne vežbice podstiče se govorno-jezički razvoj, bogati rečnik, produžava pažnja i koncentracija, koriguju glasovi maternjeg jezika i podstiče razvoj grube i fine motorike.

Njena uloga je i da stručnim savetima pomaže i vaspitačima, ali i roditeljima koji imaju nedoumice i pitanja vezano za verbalni razvoj dece.U našem vrtiću vrši se individualni logopedski tretman, pre kojeg se vrši procena deteta i zajedno sa vaspitačem i roditeljem kreira idealan plan.

Ovakva praksa pokazala je veliki napredak kod dece, što je rezultat zajedničkog intenzivnog rada logopeda, roditelja i vaspitača.